Thủ thuật wordpress

I

Sử dụng WordPress Importer plugin

07 - 01 - 2021

WordPress Importer là một công cụ cho phép bạn di chuyển nội dung giữa các website WordPress. WordPress Importer có...

I

Sử dụng Query Monitor trong Worpdress

06 - 01 - 2021

Bạn đang làm 1 trang web nhưng nó chạy chậm có thể là do lạm dụng cài đặt plugins ...

I

Tạo thông báo đẩy (Push Notification) WordPress với OneSignal

01 - 01 - 2021

Tạo thông báo đẩy WordPress OneSignal có dễ dàng? Thông báo đẩy (Push Notification) hiện nay đang được rất...

I

Sử dụng plugin Ultimate Member 

01 - 01 - 2021

Sử dụng plugin Ultimate Member như thế nào? Nếu bạn có form đăng ký thành viên trong WordPress, vậy...

I

Tạo To do List trong WordPress

01 - 01 - 2021

Tạo To do List trong WordPress bạn đã thử chưa ? Mỗi công việc đều có nhiều công đoạn...

I

Đưa file PDF lên trang WordPress

30 - 12 - 2020

Bạn muốn đưa file PDF lên WordPress của mình để làm gì và làm như thế nào? WordPress cho...

I

Chèn Gallery ảnh với Gallery Envira WordPress

29 - 12 - 2020

Chèn Gallery Envira plugin WordPress có dễ không và làm nó như thế nào ? Envira cho phép bạn...

I

Tạo Contact Forms với WPForms

27 - 12 - 2020

WPForms là một trong những plugin contact form tốt nhất trên thị trường hiện nay, cho phép người dùng xây...

I

Sử dụng Contact Form với Ninja Forms

27 - 12 - 2020

Ninja Forms là một trong những plugin khảo sát tốt nhất hiện nay. Plugin hoạt động linh hoạt với giao...

I

Hướng dẫn sử dụng plugin Qtranslate-X

26 - 12 - 2020

Hướng dẫn sử dụng plugin Qtranslate-X wordpress như thế nào? Wordpess là cms rất tiện lợi và được rất...

1 2 3 6