Thủ thuật wordpress

Bảo mật 2 lớp (2FA) trong WordPress

27 - 02 - 2021

Bảo mật 2 lớp (2FA) trong WordPress, bảo mật 2 lớp là gì? Bảo mật 2 lớp là bảo...

Sửa lỗi không gửi mail với SMTP

24 - 02 - 2021

Sửa lỗi không gửi mail với SMTP như thế nào? Nếu bạn gặp lỗi với việc gửi mail bằng...

Sao chép post/page trong WordPress

22 - 02 - 2021

Sao chép post/page trong WordPress như thế nào? Khi đó bạn cần duplicate post WordPress hoặc clone toàn bộ...

Tạo bộ đếm ngược sản phẩm WooCommerce WordPress

21 - 02 - 2021

Chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn tạo bộ đếm ngược sản phẩm WooCommerce...

Tạo Popup WordPress với Popup Maker

20 - 02 - 2021

Bạn đang cần tạo Popup WordPress với Popup Maker. Bạn không nên bỏ qua Popup Maker Plugin. Những ưu...

Sử dụng WordPress Importer plugin

07 - 01 - 2021

WordPress Importer là một công cụ cho phép bạn di chuyển nội dung giữa các website WordPress. WordPress Importer có...

Sử dụng Query Monitor trong Worpdress

06 - 01 - 2021

Bạn đang làm 1 trang web nhưng nó chạy chậm có thể là do lạm dụng cài đặt plugins ...

Tạo thông báo đẩy (Push Notification) WordPress với OneSignal

01 - 01 - 2021

Tạo thông báo đẩy WordPress OneSignal có dễ dàng? Thông báo đẩy (Push Notification) hiện nay đang được rất...

Sử dụng plugin Ultimate Member 

01 - 01 - 2021

Sử dụng plugin Ultimate Member như thế nào? Nếu bạn có form đăng ký thành viên trong WordPress, vậy...

Tạo To do List trong WordPress

01 - 01 - 2021

Tạo To do List trong WordPress bạn đã thử chưa ? Mỗi công việc đều có nhiều công đoạn...

1 2 3 7