Thẻ: micro laptop

Cách khắc phục lỗi micro laptop không nói được

16 - 11 - 2022

Đôi khi anh em sẽ gặp tình trạng bị “câm” trong lúc trò chuyện trực tuyến bởi micro laptop...