Tổng hợp tất cả phím tắt trong Excel giúp thao tác nhanh hơn

Ngày đăng: 01 - 03 - 2024 Lượt xem: 249 lượt

Phần mềm Excel được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt là trong kế toán. Thành thạo các công cụ và phím tắt trong Excel giúp anh em làm việc nhanh hơn rất nhiều. Mình đã tổng hợp tất cả phím tắt trong Excel trong bài dưới đây, mời anh em tham khảo.

Phím tắt trong Excel cơ bản

Ctrl + X: Cắt bỏ dữ liệu

Ctrl + C: Sao chép dữ liệu

Ctrl + O: Mở file đã lưu trong máy tính

Ctrl + N: Tạo một file bảng tính mới

Ctrl + S: Lưu file excel đang mở

Ctrl + I: Chữ in nghiêng

Ctrl + B: Chữ in đậm

Ctrl + Z: Hủy thao tác, quay lại thao tác trước đó

Ctrl + A: Chọn toàn bộ nội dung

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + V: Dán dữ liệu đã copy hoặc cắt

Ctrl + U: Gạch chân chữ

Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm (phím tắt tìm kiếm trong excel)

Ctrl + W: Đóng tài liệu

Ctrl + 0: Ẩn cột

Ctrl + 8: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô hiện tại

Ctrl + l: Hiển thị hộp thoại Format Cell

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ

Ctrl + F4: Đóng bảng tính

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn

Ctrl +  (-): Xóa các ô, khối ô hàng

Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống

Ctrl + Shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ

Ctrl + 9: Ẩn hàng

Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl + R: Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

Ctrl + 0: Ẩn cột (giống lệnh hide)

Ctrl + 8: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + F4: Đóng bảng tính

Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo)

Alt + F4: Thoát excel

Alt + tab: Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Shift +F10: Hiển thị thực đơn hiện hành

Shift + F11: Tạo sheet mới

Shift + F2: Tạo chú thích ô

Tất cả phím tắt trong Excel thông dụng với dòng, ô và cột

F2: Đưa con trỏ vào ô

F4: Lặp lại thao tác trước

F12: Lưu văn bản với tên khác

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Shift + Spacebar: Chèn dòng

Ctrl + Spacebar: Chèn cột

Tổng hợp phím tắt Excel định dạng số

Ctrl + phím Shift + # Áp dụng định dạng ngày theo kiểu: ngày, tháng và năm.

Ctrl + phím Shift + @ Áp dụng định dạng thời gian với giờ, phút, và chỉ ra AM hoặc PM

Ctrl + phím Shift + % Áp dụng các định dạng phần trăm không có chữ số thập phân.

Ctrl + phím Shift + ^ Áp dụng định dạng số khoa học với hai chữ số thập phân.

Ctrl + phím Shift + ! Áp dụng định dạng số với hai chữ số thập phân và dấu trừ (-) cho giá trị âm.

Ctrl + Shift + $ Áp dụng định dạng tiền tệ với hai chữ số thập phân.

Ctrl + Shift + ~ Áp dụng định dạng số kiểu General.

Tổng hợp các Phím Tắt Trong Excel để làm việc với Sheet

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Ctrl + F2: Xem trước khi in

Ctrl + Tab/Ctrl +F6: Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở

Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp

Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước

Tổng hợp phím Tắt Trong Excel dùng để dịch chuyển

Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Home: Về đầu trang

Ctrl + Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Tổng hợp phím tắt trong Excel theo từng phím

Để cho anh em tiện theo dõi, mình sẽ liệt kê và tổng hợp tất cả phím tắt theo từng phím ra bên dưới

Phím tắt Excel bắt đầu với phím Ctrl

STT PHÍM TẮT TÁC DỤNG
1 Ctrl + F Tìm kiếm một từ, cụm từ hay một số nhanh chóng.
2 Ctrl + H Tìm kiếm và thay thế một cụm từ bất kỳ.
3 Ctrl + O Mở những file đã lưu trong máy tính.
4 Ctrl + N Mở một bảng Excel mới.
5 Ctrl + X Cắt
6 Ctrl + W Đóng cửa sổ làm việc
7 Ctrl + D Nếu muốn copy nội dung của dòng bên trên xuống dòng bên dưới bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột ở ô phía dưới và nhấn tổ hợp phím tắt này.
8 Ctrl + A Bôi đen tất cả, tương tự như bôi đen toàn bộ văn bản trong word.
9 Ctrl + Z Hủy thao tác vừa thực hiện để quay lại thao tác trước (Phím tắt quay lại trong excel)
10 Ctrl + (-) Xóa ô, hàng, cột đã bôi đen.
11 Ctrl + L / Ctrl + T Hiện hộp thoại tạo bảng
12 Ctrl + Page up (Page down) Di chuyển nhanh chóng giữa các sheet trong bảng tính.
13 Ctrl + U hoặc Ctrl + 4 Gạch chân văn bản hoặc bỏ gạch chân văn bản.
14 Ctrl + R Sao chép nội dung của ô bên trái sang ô bên phải.
15 Ctrl + Enter Điền mục nhập hiện tại vào phạm vi ô đã chọn.
16 Ctrl + Delete Xoá tất cả các chữ trong một dòng.
17 Ctrl + Q Hiển thị tùy chọn Phân tích Nhanh cho các ô đã chọn có chứa dữ liệu.
18 Ctrl + Y Lệnh này sẽ lặp lại lệnh hoặc hành động gần nhất
19 Ctrl + B / Ctrl + 2 Giúp bạn bôi chữ đậm hoặc bỏ bôi đậm bằng cách bôi đen từ, cụm từ cần chuyển.
20 Ctrl + I / Ctrl + 3 Bật/ tắt chế độ in nghiêng bằng cách bôi đen từ, cụm từ đó.
21 Ctrl + U / Ctrl + 4 Bật/ tắt chế độ gạch chân.
22 Ctrl + 5 Bật/ tắt chế độ gạch giữa.
23 Ctrl + 9 Ẩn dòng trong bảng tính.
24 Ctrl + 0 Ẩn cột trong bảng tính.
25 Ctrl + 8 ẨN/HIỆN biểu tượng viền ngoài.
26 Ctrl + (;) Hiển thị ngày, tháng, năm tại ô bạn đặt con trỏ chuột (phím tắt ngày tháng trong excel)
27 Ctrl + 1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format Cells.
28 Ctrl + K Chèn một địa chỉ liên kết (Hyperlink )
29 Ctrl + (’) Tương tự như Ctrl + D
30 Ctrl + Phím cách Lựa chọn cả cột trong trang tính.
31 Ctrl + End Di chuyển con trỏ chuột xuống phía cuối văn bản, trên thanh công thức.
32 Ctrl + Shift + (#) Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
33 Ctrl + Shift + (&) Tạo đường viền cho 1 ô, hoặc nhiều ô bạn chọn
34 Ctrl + Shift + (-) Loại bỏ đường viền của ô
35 Ctrl + Shift + (~) Áp dụng định dạng số Chung
36 Ctrl + Shift + 0 Hiện cột bị ẩn
37 Ctrl + Alt + 5, rồi phím Tab nhiều lần Thao tác này sẽ di chuyển xoay vòng qua các hình dạng trôi nổi, chẳng hạn như hộp văn bản hoặc hình ảnh.
38 Ctrl + Alt + ( ‘ ) Sao chép công thức ở ô phía trên ô hiện tại vào ô hoặc Thanh công thức.
39 Ctrl + Shift + ( _ ) Loại bỏ viềnngoài khỏi các ô đã chọn
40 Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng bị ẩn, ngược lại với Ctrl + 9
41 Ctrl + Shift + (:) Hiển thị giờ tại ô bạn đặt con trỏ chuột
42 Ctrl + Shift + (%) Áp dụng cho định dạng %, không có chữ số thập phân.
43 Ctrl + Shift + (+) Chèn thêm ô trống vào bên trên, dưới, trái, phải
44 Ctrl + Shift + Page Down Lựa chọn trang tính hiện tại và tiếp theo trong cửa sổ làm việc
45 Ctrl + Shift + Page Up Lựa chọn trang tính hiện tại và trước đó trong cửa sổ làm việc
46 Ctrl + Shift + F
Hoặc
Ctrl + Shift + P
Hiển thị Font, cỡ chữ, màu chữ để thay đổi.
47 Ctrl + Shift + A Chèn dấu () và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.
48 Ctrl + Shift + Home Mở rộng vùng chọn ô sang đầu trang tính
49 Ctrl + Shift + Phím cách Chọn tất cả các đối tượng có trên trang tính khi một đối tượng đang được chọn.
50 Ctrl + Alt + V Mở một hộp thoại để dán (Paste) đặc biệt.
51 Ctrl + Shift + U Mở rộng hoặc thu hẹp thanh công thức
52 Ctrl + Shift + ($) Áp dụng định dạng Tiền tệ với hai chữ số thập phân (số âm đặt trong dấu ngoặc đơn).
53 Ctrl + Shift + End Bôi đen tất cả văn bản trong thanh công thức, từ vị trí đặt con trỏ chuột đến cuối.

Phím tắt Excel bắt đầu với phím Shift

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
1 Shift + F10 Mở menu chuột phải
2 Shift + Tab Có tác dụng di chuyển tới ô trước đó trong Excel hoặc tùy chọn trước đó trong hộp thoại.
3 Shift + F2 Thêm hoặc là chỉnh sửa nhận xét trong ô
4 Shift + Phím mũi tên Mở rộng vùng chọn ô
5 Shift + Enter Hoàn tất một mục nhập ô và chọn ô ở trên.
6 Shift + Phím cách Bôi đen cả hàng trong một trang tính
7 Shift + F9 Tính toán trang tính hiện tại.
8 Shift + F3 Thực hiện chèn hàm

Phím tắt Excel bắt đầu với phím Alt

STT PHÍM TẮT CHỨC NĂNG
1 Alt + H Đi đên Tab HOME.
2 Atl + P Di chuyển đến tab Page Layout
3 Alt + N Đến Tab INSERT
4 Atl + A Đi đến tab DATA
5 Alt + W Đi đến tab VIEW
6 Alt + M Đi đến tab Fomulas (tab công thức)
7 Alt + F Mở cửa sổ Office Button
8 Alt + R Di chuyển đến tab Review
9 Alt + Page Down Di chuyển một màn hình sang phải trong Excel.
10 Alt + Page Up Di chuyển một màn hình sang trái trong trang tính.
11 Alt + F11 Mở bộ công cụ soạn thảo Microsoft Visual Basic For Applications.
12 ALT + Enter Xuống dòng trong một ô.
13 Alt + F8 Tạo, chạy, chỉnh sửa hoặc xóa macro.

Trên đây, Khoá học WordPress  đã gửi đến anh em tất cả phím tắt trong Excel, chúc anh em sớm thành thạo với phần mềm này.

5 1 vote
Đánh giá bài viết

Nhận thông báo
Nhận thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Cách thêm Dynamic Island Windows cho anh em vọc thủ

Cách thêm Dynamic Island Windows cho anh em vọc thủ

01 - 03 - 2024

Iphone 14 series đã mang lại làn gió mới cho các tín đồ công nghệ, khi mà Apple đã...

Cách sửa lỗi chuột không dây không nhận

Cách sửa lỗi chuột không dây không nhận

01 - 03 - 2024

Chuột không dây đang ngày càng được anh chị em ưa chuộng vì tính thẩm mỹ và tiện lợi...

Tổng hợp phím tắt trong PowerPoint để trở thành chuyên gia làm slide

Tổng hợp phím tắt trong PowerPoint để trở thành chuyên gia làm slide

01 - 03 - 2024

Powerpoint là một phần mềm rất phổ biến để trình chiếu các thông tin giúp việc minh hoạ trong...

Hướng dẫn kích hoạt tính năng kiếm tiền cho tài khoản Facebook cá nhân

Hướng dẫn kích hoạt tính năng kiếm tiền cho tài khoản Facebook cá nhân

01 - 03 - 2024

Trong thời gian gần đây, Meta (công ty mẹ của Facebook) đã mở rộng bản thử nghiệm chế độ...

4 cách tìm phim mà không nhớ tên cực đơn giản

4 cách tìm phim mà không nhớ tên cực đơn giản

01 - 03 - 2024

Đôi khi trong quá khứ anh em xem một bộ phim rất hay hoặc bắt gặp một hình ảnh...

Cách lấy lại tài khoản Facebook bị hack đơn giản chỉ sau vài bước

Cách lấy lại tài khoản Facebook bị hack đơn giản chỉ sau vài bước

01 - 03 - 2024

Tự nhiên vào một ngày nào đó, anh em không thể truy cập vào tài khoản Facebook của mình...

0
Would love your thoughts, please comment.x