Wordpress cơ bản

WordPress lưu trữ hình ảnh ở đâu trên website?

14 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Chắc hẳn mọi người đã xem bài viết quản lý thư viện trong wordpress...

Tạo form liên hệ với plugin Contact Form 7

13 - 03 - 2020

Xin chào các bạn! Trang Liên hệ là một trang rất cần thiết với mỗi website. Là nơi giúp...

Tạo menu trong wordpress

12 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Menu chính là danh sách các đường dẫn liên kết, hoặc điều hướng đến...

Tìm hiểu về widget và cách chèn widget vào website.

12 - 03 - 2020

Trong bài viết này, chúng ta cũng tìm hiểu về WordPress widget và chức năng cũng như cách chèn...

Xuất / Nhập dữ liệu trong WordPress

11 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Xuất nhập dữ liệu là 2 chức năng hữu ích nếu như bạn muốn...

Tìm hiểu các tính năng ẩn khi tạo bài viết

11 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Các bạn đã được hướng dẫn về cách tạo bài viết mới trong wordpress...

Tạo và quản lý thành viên trong wordpress

07 - 03 - 2020

Xin chào các bạn! Nếu bạn đang chạy blog WordPress, bạn có thể đang cần thêm người để viết...

Trang trong wordpress là gì?

07 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Trang trong wordpress là gì? Sẽ là chủ đề chính của bài viết này....

Tạo bài viết mới cho website WordPress

06 - 03 - 2020

Chào mọi người! Bài viết của một website là cách thức để website đó truyền tải nội dung cần...

Tìm hiểu về chuyên mục và thẻ của bài viết

06 - 03 - 2020

Chào các bạn! Bài viết là những nội dung đăng tải lên website nhằm cung cấp thông tin cho...

1 4 5 6 7