Thêm ký tự vào trước và sau giá sản phẩm trong WooCommerce

Ngày đăng: 18 - 04 - 2020 Lượt xem: 297 lượt

Có những lúc bạn muốn thêm những ký tự có nội dung đặc biệt vào trước hoặc sau giá sản phẩm. Những nội dung này thường là những từ ngữ mang tính kích thích, có khả năng thu hút khách hàng phải mua hàng ngay. Hoặc đôi khi nó phục vụ cho một chương trình ưu đãi nào đó.

Thêm ký tự vào trước và sau giá sản phẩm

Để có thể thêm ký tự vào giá của sản phẩm, bạn có thể dùng đoạn code sau thêm vào file function.php.

/*Add metabox to product*/
add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'hocwp_presuffix_products' );
function hocwp_presuffix_products() {
//Add metabox prefix to product
woocommerce_wp_text_input( array(
'id' => '_product_prefix',
'label' => 'Prefix',
'description' => 'Add prefix to price. Leave blank to default.',
'desc_tip' => 'true',
) );
//Add metabox suffix to product
woocommerce_wp_text_input( array(
'id' => '_product_suffix',
'label' => 'Suffix',
'description' => 'Add suffix to price. Leave blank to default.',
'desc_tip' => 'true',
) );
}

/*Save metabox prefix and suffix*/
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'hocwp_presuffix_products_save' );
function hocwp_presuffix_products_save( $post_id ) {
if ( ! empty( $_POST['_product_prefix'] ) ) {
update_post_meta( $post_id, '_product_prefix', esc_attr( $_POST['_product_prefix'] ) );
}
if ( ! empty( $_POST['_product_suffix'] ) ) {
update_post_meta( $post_id, '_product_suffix', esc_attr( $_POST['_product_suffix'] ) );
}
}

/*Add to price html*/
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'bbloomer_price_prefix_suffix', 100, 2 );
function bbloomer_price_prefix_suffix( $price, $product ){
$prefix = get_option( 'hocwp_woocommerce_price_prefix');
$suffix = get_option( 'hocwp_woocommerce_price_suffix');

$prefix_product = get_post_meta($product->get_ID(), '_product_prefix', true);
$suffix_product = get_post_meta($product->get_ID(), '_product_suffix', true);

if($prefix_product) $prefix = $prefix_product;
if($suffix_product) $suffix = $suffix_product;

$prefix = ($prefix)?'<span class="hocwp_woocommerce_price_prefix">'.$prefix.'</span>':'';
$suffix = ($suffix)?'<span class="hocwp_woocommerce_price_suffix">'.$suffix.'</span>':'';

$price = $prefix.$price.$suffix;
return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Điểm đặc biệt của đoạn code này là nó sẽ thêm hai ô nhập Prefix Suffix vào dữ liệu sản phẩm. Do đó bạn có thể lựa chọn sản phẩm nào được thêm nội dung và sản phẩm nào thì không, và cũng có thể dùng những nội dung khác nhau.

Và đây là kết quả của đoạn code trên khi hiển thị ngoài website.

Tổng kết

Thêm ký tự vào trước và sau giá của sản phẩm là một trong những cách kích thích khách hàng hành động mua sản phẩm. Chúng ta có thể làm điều này hoàn toàn dễ dàng với code php. Chúc các bạn thành công.

5 1 vote
Article Rating

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Thay đổi các field checkout woocommerce

Thay đổi các field checkout woocommerce

04 - 01 - 2021

Bạn muốn  thay đổi vị trí các field checkout của woocommerce  nhưng không biết làm như thế nào? Bạn đang...

Thiết lập tiền tệ  Việt Nam Đồng cho Woocommerce

Thiết lập tiền tệ Việt Nam Đồng cho Woocommerce

14 - 12 - 2020

Thiết lập tiền tệ Việt Nam Đồng cho Woocommerce như thế nào? Nếu bạn muốn làm 1 website bán hàng...

Tạo thông báo khách mua hàng cho cửa hàng Wordpress

Tạo thông báo khách mua hàng cho cửa hàng Wordpress

25 - 04 - 2020

Khi vận hành một website bán hàng, có rất nhiều cách để kích thích khách mua hàng. Trong đó,...

Xoá tab Thông tin bổ sung trong WooCommerce

Xoá tab Thông tin bổ sung trong WooCommerce

08 - 04 - 2020

Khi bạn thêm các sản phẩm có biến thể, như là màu sắc, kích thước,... thì khi hiển thị...

Bỏ bớt ô nhập thông tin khi thanh toán trong Woocommerce

Bỏ bớt ô nhập thông tin khi thanh toán trong Woocommerce

06 - 04 - 2020

Theo các thống kê, có tới 70% khách hàng quyết định từ bỏ giỏ hàng mà không qua thanh...

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán trong Woocommerce

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán trong Woocommerce

04 - 04 - 2020

Trong các tuyệt kỹ bán hàng, có một phương thức làm cho khách hàng cảm thấy tin tưởng vào...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x