Thẻ: tối ưu hình ảnh wordpress

Cách đặt hình ảnh đại diện mặc định trong WordPress

08 - 05 - 2022

Bạn có muốn đặt hình ảnh đại diện mặc định trong WordPress không? Nhiều theme sử dụng hình ảnh...

Tối ưu ảnh trước khi đăng lên trang WordPress

09 - 12 - 2020

Vì sao cần phải tối ưu hóa hình ảnh trước khi đăng lên WordPress Trang web của bạn sẽ...