Thẻ: thay đổi đường dẫn admin

Thêm cột ảnh đại diện trong trang quản trị danh sách bài viết

28 - 04 - 2022

Bạn có muốn hiển thị ảnh đại diện ra ngoài trang danh sách bài viết không? Hôm nay mình...

Xoá bài viết trong trang quản trị WordPress với AJAX

05 - 04 - 2022

Bạn có muốn xoá bài viết trong trang quản trị WordPress mà không cần tải lại trang không? Nếu...

Ẩn liên kết trang quản trị bằng plugin

04 - 04 - 2020

Vì sao phải ẩn liên kết trang quản trị? WordPress là CMS mã nguồn mở rất phổ biến và...