Thẻ: tạo menu trong wordpress

Cách thêm class vào menu WordPress

13 - 08 - 2022

Thêm class bổ sung tuỳ chỉnh vào menu WordPress là việc cần thiết nếu như bạn muốn style lại...

Tạo menu con dưới menu Custom Post Type trong WordPress

08 - 03 - 2022

Bạn muốn tạo một menu con bên dưới menu custom post type. Điều này rất dễ dàng thực hiện...

Hướng dẫn tạo menu và get menu trong wordpress

07 - 05 - 2020

Menu trong wordpress là một thành phần khá quan trọng. Hầu hết các website wordpress đều có chức năng...

Tạo menu trong wordpress

12 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Menu chính là danh sách các đường dẫn liên kết, hoặc điều hướng đến...