Thẻ: Media trong wordpress

Thay đổi thư mục tải lên mặc định của WordPress

20 - 02 - 2022

Sẽ có rất nhiều các lý do khác nhau để khiến người dùng muốn thay đổi thư mục tải...

WordPress lưu trữ hình ảnh ở đâu trên website?

14 - 03 - 2020

Xin chào các đồng môn! Chắc hẳn mọi người đã xem bài viết quản lý thư viện trong wordpress...

Quản lý thư viện trong wordpress

06 - 03 - 2020

Chào mọi người! Đúng như tên gọi của nó, thư viện wordpress là nơi quản lý tất cả tập...