Thẻ: mất pasword admin

Mất password admin wordpress phải làm sao?

18 - 04 - 2020

Có rất nhiều trường hợp bị mất password admin, hay đơn giản là quên mất password. Có thể do...