Thẻ: ivory search

Tạo form tìm kiếm bằng shortcode trong WordPress

02 - 05 - 2022

Bạn muốn thêm form tìm kiếm vào bài viết, trang, hoặc sidebar của website? Thêm form tìm kiếm vào...

Search form với Ivory Search WordPress

03 - 06 - 2021

Search form với Ivory Search WordPress là gì và sử dụng nó ra sao? Như các bạn biết 1...