Thẻ: htaccess wp

Mẹo với file .htaccess WordPress

27 - 04 - 2021

Mẹo với file .htaccess WordPress như thế nào ? File htaccess ở đâu? Nó nằm ngay ngang hàng với...