Thẻ: fixed widget

Tạo fixed sidebar trong WordPress

16 - 04 - 2020

Sidebar là một thanh bên chứa những nội dung như Chuyên mục bài viết, bài viết mới, sản phẩm...