Thẻ: Ẩn thanh Admin bar

Thêm cột ảnh đại diện trong trang quản trị danh sách bài viết

28 - 04 - 2022

Bạn có muốn hiển thị ảnh đại diện ra ngoài trang danh sách bài viết không? Hôm nay mình...

Ẩn thanh Admin bar ngoài Front-end trong wordpress

10 - 04 - 2020

Khi bạn login vào wordpress bằng bất kỳ tài khoản gì, miễn là tài khoản đó có nhiệm vụ...