Render slider và CTA images của homepage trên Gatsby

Ngày đăng: 17 - 05 - 2020 Lượt xem: 136 lượt

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn render footer từ WordPress sang Gatsby. Nói đơn giản là các bạn tạo field bằng ACF plugin trên WordPress. Sau đó render qua frontend Gatsby. Thì với bài lần này chúng ta cùng ôn lại cách sử dụng ACF render ra frontend Gatsby. Hôm này mình sẽ lấy ví dụ thông qua slider và CTA images.

Làm Slider trên Gatsby

Trước hết các bạn cùng minh tạo field trên dashboard WordPress tạo field như sau.

slider-home-page-gatsby

Mình tạo một repeater trên options page để làm slider. Sau đó chúng ta cùng bật Gatsby bằng lệnh

gatsby clean; gatsby develop

Ở đây mình dùng gatsby clean để clear cache hiện tại được tạo trong thư mục project. Sau đó các bạn bật GraphQL và check dữ liệu trả về khi query

query MyQuery {
 wordpressAcfOptions {
  options {
   slider_homepage {
    image_slider {
     source_url
     alt_text
    }
   }
  }
 }
}

Và dữ liệu trả về sẽ như sau:

{
 "data": {
  "wordpressAcfOptions": {
   "options": {
    "slider_homepage": [
     {
      "image_slider": {
       "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/gatbyjs-sec-2.jpg",
       "alt_text": ""
      }
     },
     {
      "image_slider": {
       "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/gatbyjs-sec-2.jpg",
       "alt_text": ""
      }
     },
     {
      "image_slider": {
       "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/gatbyjs-sec-2.jpg",
       "alt_text": ""
      }
     }
    ]
   }
  }
 }
}

Vậy là chúng ta đã thành công bước đầu tiên đưa slider images từ WordPress dashboard lên GraphQL sau đó chúng ta cùng đưa data render ra frontend thành slider. Trước tiên các bạn cần cài thư viện AliceCarousel. Do Gatsby sử dụng core React nên các bạn có thể thoải mái lựa chọn thư viện React để sử dụng. Các bạn bật cmd và dùng lệnh này để cài AliceCarousel:

npm install react-alice-carousel

Các bạn vào trang này để xem cách sử dụng thư viện này nhé. Sau khi cài xong mình tạo file slider.js sau đó import slider.js vào index.js để đưa carousel vào homepage. Sau khi import xong mình sẽ tạo một hàm query bằng useStaticQuery mình lưu data từ slider này vào 1 biến:

const data = useStaticQuery(graphql`
  {
   wordpressAcfOptions {
    options {
     slider_homepage {
      image_slider {
       source_url
       alt_text
      }
     }
    }
   }
  }
 `)

Sau đó mình sẽ truyền props vào Slider Component như sau:

 <Slider sliderData={data.wordpressAcfOptions.options.slider_homepage}/>

Tiếp theo mình vào file silder.js để xử lý:

import React, { Component } from 'react'
import AliceCarousel from 'react-alice-carousel'
import 'react-alice-carousel/lib/alice-carousel.css'

Mình khai báo import các phần minh muốn xài sau đó mình tạo Component Slider như sau:

export default class Slider extends Component {
 state = {
  responsive: { 1024: { items: 1 } },
 } render() {
  const { responsive} = this.state
  const handleOnDragStart = (e) => e.preventDefault();
  const{sliderData} = this.props;
  const elm = sliderData.map((sliderItem,index) => {
   return (
    <div key={index} className="carousel" onDragStart={handleOnDragStart}>
      <img data-src={sliderItem.image_slider.source_url} alt={sliderItem.image_slider.alt_text} className="lazyload"/>
    </div>
   );
  });
  return (
   <AliceCarousel
    buttonsDisabled={true}
    responsive={responsive}
    items={elm}
    autoPlayInterval={5000}
    autoPlayDirection="ltr"
    autoPlay={true}
    stopAutoPlayOnHover={true}
    mouseTrackingEnabled={true}
   />
  )
 }
}

Sau khi hoàn thành xong các bận bật gatsby lên kiểm tra thì sẽ thấy slider sẽ xuất với item show là 1 item trên một lượt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong slider image, chúng ta qua mục kế tiếp.

CTA images trên homepage

Cũng như phần trên mình vào dashboard tạo field thông qua ACF

cta-home-page-gatsby

Sau đó chúng ta cùng khởi động lại gatsby và vào GraphQL để kiểm tra data.

query MyQuery {
 wordpressAcfOptions {
  options {
   slider_homepage {
    image_slider {
     source_url
     alt_text
    }
   }
   image {
    source_url
    alt_text
   }
  }
 }
}

Và kết quả các bạn được trả về:

{
 "data": {
  "wordpressAcfOptions": {
   "options": {
    "slider_homepage": [
     {
      "image_slider": {
       "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/gatbyjs-sec-2.jpg",
       "alt_text": ""
      }
     },
     {
      "image_slider": {
       "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/gatbyjs-sec-2.jpg",
       "alt_text": ""
      }
     },
     {
      "image_slider": {
       "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/gatbyjs-sec-2.jpg",
       "alt_text": ""
      }
     }
    ],
    "image": {
     "source_url": "http://localhost/gatsby-wp/wp-content/uploads/2020/05/Register_for_Event.png",
     "alt_text": "Register_for_Event"
    }
   }
  }
 }
}

Tiếp theo các bạn ra thay thế lại  biến data và truyền props vào Component CTA vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc render từ ACF trên WordPress sang frontend Gatsby.

const data = useStaticQuery(graphql`
  {
   wordpressAcfOptions {
    options {
     slider_homepage {
      image_slider {
       source_url
       alt_text
      }
     }
     image {
      source_url
      alt_text
     }
    }
   }
  }
 `)

Tổng kết

Qua bài này mình đã giúp các bạn làm slider và CTA images từ WordPress sang Gatsby.Và chắc hẵn cũng một phần nào giúp bản hiểu rõ hơn khi lấy dấy liệu từ ACF WordPress. Bài kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Render Tin tức mới và testimonial của homepage trên Gatsby.

0 0 votes
Đánh giá bài viết

guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

Bài viết liên quan

Thêm pagination và sidebar vào archive template trên Gatsby

Thêm pagination và sidebar vào archive template trên Gatsby

05 - 06 - 2020

Trong bài trước mình cùng mọi người cách tạo archive template trên Gatsby. Bài viết lần này mình và các...

Làm Archive template trên Gatsby

Làm Archive template trên Gatsby

02 - 06 - 2020

Trong bài trước mình cùng mọi người làm  sidebar cho page template trên Gatsby. Thì với bài viết này chúng...

Thêm sidebar vào page template trên Gatsby

Thêm sidebar vào page template trên Gatsby

27 - 05 - 2020

Trong bài trước mình cùng mọi người làm  page template trong Gatsby. Thì hôm nay mình tiếp tục hướng...

Làm Page template trên Gatbsy

Làm Page template trên Gatbsy

25 - 05 - 2020

Trong bài trước mình cùng mọi người luyện tập sử dụng custom field từ WordPress để render phần tin...

Render Tin tức mới của homepage trên Gatsby

Render Tin tức mới của homepage trên Gatsby

18 - 05 - 2020

Trong bài trước mình cùng mọi người luyện tập sử dụng custom field từ WordPress để render sang giao...

Render footer từ WordPress sang Gatsby

Render footer từ WordPress sang Gatsby

11 - 05 - 2020

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn làm overlay menu trên Gatsby. Thì với bài lần này...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x